Metody, formy i korzyści z zajęć

Zajęcia dla Dzieci

Forma

Zajęcia dla Dzieci to praca grupowa (dzieci i opiekunowie, którzy uczestniczą i wspierają dziecko), czasem indywidualna (w rozumieniu para dziecko-opiekun).

Metody

Zajęcia polegają na możliwie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez:

  • budzenie świadomości ciała poprzez masażyki, improwizację taneczną, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne czy elementy kinezjologii edukacyjnej;
  • stymulowanie wyobraźni poprzez popularne zabawy ruchowe, zabawy rozwojowe i tematyczne, w tym z wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (piasek, kasza, mąka, papier, woda, owoce);
  • proste prace plastyczne/manualne nastawione na działanie (nie efekt), śpiewanie prostych piosenek, czytanie wierszy/bajek, opowiadanie historii z wykorzystaniem elementu zaskoczenia/pobudzenia ciekawości.

Jednocześnie, zajęcia mogą mieć charakter edukacyjny także dla dorosłych prezentowane są propozycje zabaw z dziećmi służących rozwojowi dziecka, często razem z omówieniem ich zasadności/celu, w tym poprzez zaopatrzenie dorosłych w odpowiednie informacje czy teksty.

o-mnie-korzysci

Korzyści

Zajęcia dla Dzieci – tu dziecko znajdzie odpowiednie warunki dla swojej naturalnej aktywności i ciekawości, możliwość wyrażania emocji i uczuć przez nie przeżywanych, przy adekwatnym wsparciu dorosłych. Zajęcia są okazją do ciekawego stymulowania zmysłów, pobudzania dziecięcej kreatywności, bezpiecznego odkrywania przez dziecko umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań życia codziennego, są okazją do ruchu, wyraźnie wspierają u dzieci rozwój społeczny, interakcje z innymi i istotny aspekt naśladowania dorosłych.

Zajęcia dla Dorosłych

metodyka-zajec-dla-doroslych

Forma

Zajęcia dla Dorosłych to zajęcia grupowe, gdzie stosowane są różne konfiguracje ćwiczeniowe – praca indywidualna, w parach, w trójkach, w małych grupach.

Metody

Zajęcia taneczne dla Dorosłych nie mają charakteru terapii – są to zajęcia rozwojowe, o charakterze rozluźniającym, relaksującym czy energetyzującym, pogłębiające świadomość ciała, a z nią świadomość siebie. Living Dance Form to zintegrowany program aktywizujący umysł, ciało i duszę. To system, który ma na celu integrację lewej i prawej półkuli mózgu – połączenie rozumu z kreatywnością, logiki z intuicją i uczuciami. Program ten opiera się na podążaniu za naturalnym ruchem i rytmem, uczy słuchania własnego ciała i zwracania uwagi na odczucia i symptomy, które się w nim pojawiają. Stosowany program wzbogacam o techniki z zakresu terapii tańcem, których zadaniem jest pogłębienie doznań lub urozmaicenie propozycji ćwiczeń. Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga żadnego doświadczenia tanecznego, wiek i poziom sprawności ruchowej nie są istotne. Zalecany jest strój swobodny i wygodny, przyda się woda do picia. Poruszamy się w skarpetkach antypoślizgowych, baletkach lub na boso.

Ważniejszym od tego CO robisz, jest to, JAK to robisz.