Spotkania Rodzinne

Muzyka dla NAJmniejszych

Cykl koncertów muzyki kameralnej – dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci do 5 roku życia

Spotkania Kreatywne

Cykl spotkań łączących przedstawienia, warsztaty i happeningi – dla dzieci do lat 5, z opiekunami

Szczegóły zajęć

Zajęcia

Kiedy

Gdzie

Koszt

Muzyka dla NAJmniejszych

wybrane Niedziele

Zobacz w Wydarzeniach

Warsztaty Agaty

Zobacz adres

Spotkania Kreatywne

wybrane Soboty i Niedziele

Zobacz w Wydarzeniach

Warsztaty Agaty

Zobacz adres

Ważniejszym od tego CO robisz, jest to, JAK to robisz.