9 lutego 2019

sobota
12:00 – 18:00

Dla kogo

Osoby PROFESJONALNIE lub rodzinnie opiekujące się dziećmi do lat 3

Za ile

Moduł Zabawa – 110 zł/osoba
Komplet (Zabawa i Psychologia) – 160 zł/osoba

Obserwacja gratis do modułu „Zabawa”

Zapisy

biuro@warsztatyagaty.pl
tel. 883 908 901

szkolenie_zabawa

Zapraszamy wszystkie osoby PROFESJONALNIE lub rodzinnie opiekujące się dziećmi do lat 3, na szkolenie w Warsztaty Agaty, prowadzone trybem warsztatowym, podzielone na dwa niezależne ale uzupełniające się MODUŁY:

1) 09.02.19 – stymulująca rozwojowo ZABAWA z dzieckiem do lat 3,
2) 10.02.19 – Wyzwania PSYCHOLOGICZNE w zabawie i pracy z dzieckiem do lat 3.

ZAKRES SZKOLENIA:
1) stymulująca rozwojowo ZABAWA z dzieckiem do lat 3
– Kreatywne rozbudzanie – trening kreatywności i twórczego myślenia dla opiekunów, pod kątem tworzenia własnych realizacji oraz rozbudzania twórczego myślenia u dzieci;
– Uważność – ćwiczenia dotyczące budowania uważności (mindfullness) by poprzez zabawę nauczyć się koncentracji na co dzień.
– Przykłady konkretnych aktywności i zabaw, służących harmonijnemu rozwojowi dziecka i ich praktyczne zastosowanie, w tym przykłady tematycznego łączenia różnorodnych aktywności oraz stosowania dynamiki grupy w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów w regulacji napięcia – poprowadzenie zabaw, omówienie ich zasadności i zastosowania; dyskusja i wymiana doświadczeń;
– Współpraca z rodzicami – zmiana postrzegania aktywności dziecka z nastawienia na efekt do nastawienia na proces, zakresy odpowiedzialności – przygotowanie przez opiekunów/placówki rodziców do zmiany postrzegania aktywności dzieci; obustronne określanie granic w procesie; sposoby dokumentowania pracy i aktywności dzieci;

2) Wyzwania PSYCHOLOGICZNE w zabawie i pracy z dzieckiem do lat 3:
– Omówienie wartości najbardziej przydatnych do pracy i wychowania dziecka;
-Przykłady konkretnych zachowań u dzieci, sposobu ich postrzegania przez dorosłych oraz reagowania na nie.
– Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych – z uwzględnieniem relacji opiekun dziecko (dzieci) oraz opiekun-rodzic (współpraca z rodzicami) – ćwiczenia;
– Stosowanie metody Self-Reg do nauki samoregulacji u dzieci
– Dyskusja i wymiana doświadczeń.

(!) PONADTO Obserwacja – możliwość udziału uczestników w regularnych zajęciach jednej z Rozwojowych Grup Zabawowych w Warsztaty Agaty, w tygodniu następującym bezpośrednio po szkoleniu, w dowolny z 5 dni, wg, harmonogramu zajęć regularnych zamieszczonego na stronie www.warsztatyagaty.pl

Szkolenie jest zakończone dyplomem potwierdzającym udział, ilość godzin szkoleniowych i zakres szkolenia oraz przekazujemy uczestnikom pakiet materiałów poszkoleniowych. Podczas szkolenia siedzimy na podłodze i wykonujemy ćwiczenia ruchowe – prosimy więc o wygodny strój i obuwie zmienne. W trakcie szkolenia zapewniamy wodę, kawę, herbatę i małą przekąskę.

PROWADZĄCE:

1. moduł ZABAWA:
Anna Matyja – Bielska – magister filozofii, nauczyciel w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 „Dębinka” od 2005 roku; trener kreatywności od 2011 roku – szkolenia z twórczego rozwiązywania problemów dla nauczycieli i pedagogów w całej Polsce; od 2007 r. trener przygotowujący studentów do międzynarodowego konkursu kreatywności Odyseja Umysłu.
Agata Nowaczyk-Łokaj – właścicielka marki i założycielka firmy pod nazwą Warsztaty Agaty, prowadząca od 2013 r. miejsce warsztatowe w Poznaniu pod tą samą nazwą, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci 6 mc – 3 lata i ich opiekunów wg autorskiej kompilacji programowej. Autorka licznych scenariuszy zabaw, dekoracji warsztatowych, podwykonawczyni projektów artystycznych i edukacyjnych ;

2. moduł PSYCHOLOGIA:
Katarzyna Andrys – magister psychologii Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, opis prowadzonych działań: psycholog, terapeuta w szkoleniu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, współzałożycielka Dialogowni organizującej warsztaty, spotkania rozwojowe i grupy wsparcia związane z tematyką bliskich relacji w życiu człowieka, współpracuje z Pracownią Psychologiczno-Terapuetyczną Lorem Lab w Poznaniu, trenerka Familylab Polska;
Marta Maciąg – magister psychologii Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, psycholog, terapeuta w szkoleniu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, współzałożycielka Dialogowni organizującej warsztaty, spotkania rozwojowe i grupy wsparcia związane z tematyką bliskich relacji w życiu człowieka, współpracuje z Pracownią Psychologiczno-Terapeutyczną Lorem Lab w Poznaniu, trenerka Familylab Polska, posługująca się certyfikatem korzystania z metody samoregulacji Self-Reg, uzyskanym od The Mehrit Centre w Kanadzie (twórców metody).

KIEDY i GDZIE:
1) ZABAWA – sobota 09.02.2019 r. w godz. 12:00 – 18:00
2) PSYCHOLOGIA – niedziela 10.02.2019 w godz. 11:00 – 14:30
3) OBSERWACJA (dla chętnych) – tydzień od 11 do 15.02.2019 r., zgodnie z grafikiem zajęć w WA.

Płatności stanowią ostateczne potwierdzenie uczestnictwa i są wnoszone przelewem na konto WA w terminach: do 25.01.2019 r. kwota 40 zł tytułem rezerwacji (bezzwrotna po 31.01.19) oraz do 05.02.2019 r. reszta należności.