Zajęcia dla dorosłych

Zajęcia dla dorosłych

Forma

Zajęcia dla Dorosłych to zajęcia grupowe, gdzie stosowane są różne konfiguracje ćwiczeniowe – praca indywidualna, w parach, w trójkach, w małych grupach.

Metody

Zajęcia taneczne dla Dorosłych nie mają charakteru terapii – są to zajęcia rozwojowe, o charakterze rozluźniającym, relaksującym czy energetyzującym, pogłębiające świadomość ciała, a z nią świadomość siebie. Living Dance Form to zintegrowany program aktywizujący umysł, ciało i duszę. To system, który ma na celu integrację lewej i prawej półkuli mózgu – połączenie rozumu z kreatywnością, logiki z intuicją i uczuciami. Program ten opiera się na podążaniu za naturalnym ruchem i rytmem, uczy słuchania własnego ciała i zwracania uwagi na odczucia i symptomy, które się w nim pojawiają. Stosowany program wzbogacam o techniki z zakresu terapii tańcem, których zadaniem jest pogłębienie doznań lub urozmaicenie propozycji ćwiczeń. Uczestnictwo w zajęciach nie wymaga żadnego doświadczenia tanecznego, wiek i poziom sprawności ruchowej nie są istotne. Zalecany jest strój swobodny i wygodny, przyda się woda do picia. Poruszamy się w skarpetkach antypoślizgowych, baletkach lub na boso.