Home

Rozwojowe Grupy Zabawowe

Zajęcia wielozmysłowe, gdzie ideą przewodnią jest perspektywa dziecka i wspólna zabawa dzieci i opiekunów: zabawy ruchowe (zmysł równowagi) oraz zabawy edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu)

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci to wielozmysłowe, różnotematyczne zajęcia rozwojowe, gdzie ideą przewodnią jest perspektywa dziecka oraz wspólna zabawa dzieci i opiekunów. Proponuję zajęcia uwzględniające potrzeby i wybory dzieci, spośród szerokiej gamy składanych im propozycji. Opowiadam się za nauką przez swobodną i wesołą zabawę, stymulowaniem rozwoju dzieci w sposób dla nich naturalny, przy wyraźnej akceptacji i wsparciu dorosłych.

Zajęcia dla dorosłych

Podstawowe i najbliższe mojemu sercu propozycje zajęć dla dorosłych to zajęcia improwizacji tanecznych i tańca kreatywnego z elementami terapii tańcem, adresowane do osób dorosłych, w tym do osób dorosłych, którym w tańcu i ruchu towarzyszyć mogą małe dzieci. To szczególna i bardzo skuteczna forma rozwoju, relaksu, zabawy, stymulacji, ale także budowania relacji z samym sobą, z własnym dzieckiem i z otaczającym światem.

Sprawdź grafik i zapisz się na zajęcia

Agata Nowaczyk-Łokaj

Założycielka i właścicielka firmy oraz marki Warsztaty Agaty, a także miejsca warsztatowego o tej samej nazwie. Z pierwotnego wykształcenia prawniczka (UAM), z pasji trenerka improwizacji tanecznych, po przygotowaniu pedagogicznym i długiej drodze edukacji w kilku dziedzinach zawodowych oraz rozwoju osobistego różnymi metodami warsztatowymi i terapeutycznymi. Pasjonatka stosowania metod ruchowych i tanecznych do pogłębiania samoświadomości, uwalniania energii, budowania relacji z sobą i innymi ludźmi. Autorka wielu scenariuszy zabaw edukacyjnych i rozwojowych. W budowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci towarzyszy jej perspektywa Dziecka, podejście związane ze swobodą wyboru, wzajemnym szacunkiem i oparciem w relacji Dziecko-Dorosły. Zajęcia buduje i prowadzi z inspiracji wieloma metodami, tworząc z tego autorski program. Prywatnie – rogata dusza, którą stać na wiele, mama Wojtka i Kuby.