Zajęcia dla dzieci – Lodowa

Rozwojowe Grupy Zabawowe

Rozwojowe Grupy Zabawowe

Zabawy ruchowe oraz zabawy edukacyjne, polisensoryczne i rozwojowe dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.

Zabawy in English

Zajęcia zabawowe, prowadzone w języku angielskim dla dzieci w wieku od 2-4 lat.

Forma

Zajęcia dla Dzieci to praca grupowa (dzieci i opiekunowie, którzy uczestniczą i wspierają dziecko), czasem indywidualna (w rozumieniu para dziecko-opiekun).

Metody

Zajęcia polegają na możliwie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez:

  • budzenie świadomości ciała poprzez masażyki, improwizację taneczną, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne czy elementy kinezjologii edukacyjnej;
  • stymulowanie wyobraźni poprzez popularne zabawy ruchowe, zabawy rozwojowe i tematyczne, w tym z wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (piasek, kasza, mąka, papier, woda, owoce);
  • proste prace plastyczne/manualne nastawione na działanie (nie efekt), śpiewanie prostych piosenek, czytanie wierszy/bajek, opowiadanie historii z wykorzystaniem elementu zaskoczenia/pobudzenia ciekawości.

Jednocześnie, zajęcia mogą mieć charakter edukacyjny także dla dorosłych prezentowane są propozycje zabaw z dziećmi służących rozwojowi dziecka, często razem z omówieniem ich zasadności/celu, w tym poprzez zaopatrzenie dorosłych w odpowiednie informacje czy teksty.

Korzyści

Zajęcia dla Dzieci - tu dziecko znajdzie odpowiednie warunki dla swojej naturalnej aktywności i ciekawości, możliwość wyrażania emocji i uczuć przez nie przeżywanych, przy adekwatnym wsparciu dorosłych. Zajęcia są okazją do ciekawego stymulowania zmysłów, pobudzania dziecięcej kreatywności, bezpiecznego odkrywania przez dziecko umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zadań życia codziennego, są okazją do ruchu, wyraźnie wspierają u dzieci rozwój społeczny, interakcje z innymi i istotny aspekt naśladowania dorosłych.

Sprawdź grafik i zapisz się na zajęcia

Zajęcia dla dzieci