Rozwojowe Grupy Zabawowe

Rozwojowe Grupy Zabawowe

Opis zajęć

Spotkania integracyjne i rozwojowe dla NAJmłodszych dzieci i ich opiekunów (dzieci w wieku 6 mc – 17 mc, 18 mcy – 3 lata oraz 3 - 6 lat), które odbywają się w formie grupowych zajęć wielozmysłowych, gdzie ideą przewodnią jest PERSPEKTYWA DZIECKA i WSPÓLNA zabawa Dzieci i opiekunów: zabawy ruchowe (zmysł równowagi) oraz zabawy edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu), w tym zabawy z wykorzystaniem tzw. materiałów niedokończonych (np. piasek, kasza, mąka, papier, woda, owoce itp.).

Niezbędny jest udział dorosłych – poprzez intensywne wspieranie Dziecka oraz zabawę razem z nim. Zajęcia mają być miejscem i czasem, gdzie Dziecko znajdzie odpowiednie warunki dla swojej naturalnej aktywności i ciekawości, możliwość wyrażania emocji i uczuć przez nie przeżywanych, przy wsparciu dorosłych (prowadzącej i opiekunów).

Planowany harmonogram zajęć sprzyja także spotkaniu opiekunów i wzajemnej wymianie doświadczeń. W grupie dzieci starszych (18 mcy-3 lata) dużą rolę rozwojową odgrywają stałe punkty zajęć, orientacja na początek/koniec aktywności, identyfikacja i interakcje grupowe, pogłębianie tematów, oczekiwanie na swoją kolej, rola prowadzącego i świadomość wyboru – czyli aktywności wstępnie przygotowujące do życia przedszkolnego.

Zasady

Zakładam, że w proponowanych zabawach Dzieci biorą udział razem z opiekunami lub przy ich wsparciu.

Nie oczekuję, że Dzieci będą w jakikolwiek szczególny czy zaplanowany sposób uczestniczyć w proponowanych zajęciach i Ty też tego od Dziecka nie oczekuj! Będziemy je WSPÓLNIE zachęcać, ale także pozwólmy im decydować o tym, co i jak jest dla nich interesujące – tylko wtedy będą się dobrze i PO SWOJEMU bawić!

Obserwuj swoje Dziecko i sprawdzaj, czy proponowana aktywność lub muzyka nie straszą go lub nie męczą zanadto – zawsze możecie odpocząć i wyciszyć się poza Salą – spora ilość nowych bodźców może zmęczyć, już od samego bycia w tym, patrzenia i słuchania.

Podczas zabawy każdy opiekun bierze odpowiedzialność za siebie i przyprowadzone Dziecko, w tym za własną i Dziecka dyspozycję zdrowotną.

Prowadzące

Agata Nowaczyk-Łokaj

Dorota Wysocka

Agnieszka Zbrożek-Gólska

Bogumiła Sielach

Anna Matyja-Bielska

Katarzyna Nowaczek

Beata Cetnarowicz

Dla kogo

Grupa I

– dzieci od 6 miesiąca do 17 miesiąca

Grupa II

– dzieci od 18 miesiąca do 3 roku życia

Grupa III

– dzieci od 3 roku do 6 roku życia

Czas

90 minut – z czego pierwsze 20-30 minut to tzw. czas swobodny, na oswojenie się dzieci z przestrzenią i grupą, pobawienie się, dla dorosłych na rozmowę.

Ponadto planowana jest ok. 20 minutowa przerwa na wspólną przekąskę.

Strój

Z uwagi na charakter planowanych zabaw, proszę zarówno Dzieci jak i ich opiekunów, o strój WYGODNY, umożliwiający swobodne, czasem intensywne poruszanie się, siadanie lub leżenie na podłodze, a także proszę o zmianę obuwia na „miękkie” lub na skarpetki.

Warto mieć także dla Dziecka strój na zmianę, potrzebny w przypadku aktywności plastycznych czy zabaw z wodą, owocami, itp.

Sprawdź grafik i zapisz się na zajęcia

Rozwojowe Grupy Zabawowe